Vi utför projektering och installation av ventilationsentreprenader i små och stora projekt samt service och underhåll av befintliga ventilationsanläggningar. Vårt kontaktnät är stort och vi samarbetar med kompetenta, välkända leverantörer vilket innebär att vi kan erbjuda lösningar som täcker in flera av installationsdelarna i ett projekt.

Organisation och struktur är enkel och obyråkratisk dvs korta och snabba beslutsvägar vilket medför en effektivitet och flexibilitet.